Меню
13
қазан

Информация о приостановлении лицензии на право осуществления страховой перестраховочной деятельности по добровольным видам страхования от "21" мая 2012г. № 2.1.4/Д (включая перестраховочную деятельность).

Рұқсат берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру органының атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

Рұқсат беру органның рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді қабылдаған күні: 10.10.2016ж.

Рұқсатты тоқтата тұруға (жаңартуға) негіздеме: Уәкіллеті орган қолданған шектеулі ықпал ету шараларының талаптарын орындамағаны, сондай ақ пруденциялық нормативтердің талаптарын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді сақтамағаны үшін.   

Жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтата тұрған (жаңартылған) қызмет түрінің атауы: Сақтандырудың ерікті түрлері бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2012ж.  21 мамырдағы № 2.1.4/Д (қайта сақтандыру қызметін қоса алғанда) лицензиясы. 

Номер

+7(727)339-18-64
Партнеры

Головной офис:

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Северное кольцо,д.3


alp@alp.kz

Разработка сайта — Instinct
© 1993-2014 г. Страховая компания «Альянс Полис»

// // //