Меню
1
ақпан

Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат

Рұқсат берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру органының атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

Рұқсат беру органның рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді қабылдаған күні: 28.01.2017ж.

Рұқсатты тоқтата тұруға (жаңартуға) негіздеме: Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген пруденциялық нормативтердің талаптарын және өзге де сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді сақтамағаны үшін сақтандырудың міндетті түрлері бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2012ж. 21 мамырдағы № 2.1.4/Д (қайта сақтандыру қызметін қоса алғанда) лицензияның қолданылуы алты ай мерзімге тоқтатыла тұрсын.

    

Жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтата тұрған (жаңартылған) қызмет түрінің атауы: Сақтандырудың міндетті түрлері бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2012ж.  21 мамырдағы № 2.1.4/Д (қайта сақтандыру қызметін қоса алғанда) лицензиясы.                                                                             

"Альянс Полис" СК" АҚ-қа лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға деін қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын ұзартуды және сақтандыру сыйлықақыларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жауапкершілігінің көлемін ұлғайту көзделетін оларды өзгертуді, сондай-ақ сақтандырудың міндетті түрлері бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығын жүзеге асыруды қоса алғанда, жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасауға тыйым салынады.

Номер

+7(727)339-18-64
Партнеры

Головной офис:

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Северное кольцо,д.3


alp@alp.kz

Разработка сайта — Instinct
© 1993-2014 г. Страховая компания «Альянс Полис»

// // //