Меню
28
сәуір

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған.

Директорлар кеңесін өткізу күні: 28.04.2017ж.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

1. "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 2016 ж. жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;                                                                                                                           

2. "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы күн тәртібі құрастыруы;                                                                      

3. Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын дайындау.

Директорлар кеңесінің мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері):

1. "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 2016 ж. жылдық аудиттен өткен қаржылық есептілігі  бекітілсін.                                                                              

2. Акционерлердің жылдық  жалпы жиналысының (жалғыз акционердің шешімі) хаттамасы келесі күн тәртібін құрастыру:                                                                     

1) "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 2016 ж. жылдық қаржылық есептілігі  бекіту;                                                                                                                      

2) "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" АҚ есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидентер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;                                                                                                                                             

3) Акционерлердің "Альянс Полис" Сақтандыру Компаниясы" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.                                                                                                                        

          3. Акционерлердің жалпы жиналысына/Жалғыз акционеріңе Компанияның соңғы қаржылық жылдың таза табысын таратпауды, Компанияның бір жай акцияға есептегендегі дивидент мөлшерін орнатпауды ұсыну және осы ұсынысты Акционерлердің жалпы жиналысына/Жалғыз акционеріңе бекітуге ұсыныс жасау. 

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.       

Номер

+7(727)339-18-64
Партнеры

Головной офис:

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Северное кольцо,д.3


alp@alp.kz

Разработка сайта — Instinct
© 1993-2014 г. Страховая компания «Альянс Полис»

// // //